Kontakt2018-11-02T15:17:11+00:00

Ornament Investinženjering

Obnavljanje starih zdanja, rekonstrukcija i restauracija novih fasada je posao za najboljemajstore i jedna od retkih firmi koja se gotovo isključivo bavi ovim poslom, odnosno konzervatorsko-restauratorskim radovima, je naša firma. U ovim radovima uglavnom se radi samo o fasadi i fasadnoj plastici jer su upravo ovi radovi oni koji se izvode kada su u pitanju ovi poslovi.

Avalska br. 7

Phone: (011) 3285 594

Mobile: (011) 3285-606

Fax: (011) 3285 625

Licence i Sertifikati

Preduzeće je formirano od visoko stručnog kadra sa artitektama, tehničarima i visokokvalifikovanim majstorima sa dugogodišnjim iskustvom i raspolaže svim potrebnim licencama za obavljanje ove vrste posla. S ponosom možemo reći da poseduju i sledeće licence.

  • P090A2

  • P091A1

  • I090A1

  • I090A2

ISO 9001:2008

SRPS ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

SRPS ISO 14001:2005

ISO 18001:2007

SRPS ISO 18001:2008

ISO 27001:2013

SRPS ISO 27001:2014

EN ISO 50001:2011

SRPS EN ISO 50001:2012

Pogledajte sve sertifikate